Stichting vrienden van de Jacobskerk Winterswijk

Naam Stichting Vrienden van de Jacobskerk Winterswijk
Fiscaal nummer 8160.69.335
Kamer van Koophandel 9139260
Contactgegevens de Savornin Lohmanstraat 377103 GV Winterswijk

Doelstelling en Beleidsplan

Het beleid van de stichting is erop gericht een zo groot mogelijk draagvlak te creëren voor het realiseren van haar doelstelling. Fondsvorming, verkoop van aan de kerk gerelateerde artikelen en financiële ondersteuning door begunstigers stellen de stichting in staat regelmatig een bijdrage te leveren aan het onderhoud van het kerkgebouw en de zich daarin bevindende orgels en muurschilderingen.

Beloningsbeleid

De Stichting bestaat louter uit vrijwilligers die geen beloning of onkostenvergoeding ontvangen.

Financiële verantwoording

X